Categorieën
Agenda

16 april 19u – Feminist documentary night (EN)

This evening we join forces with Leiden feminist organisation FEL, bringing a documentary night for everyone! Join us for popcorn, debate and the movie Period. End of Sentence. by Indian film maker Rayka Zehtabchi.

About FEL
Feminist Evolution Leiden (FEL) is an inclusive, intersectional, and fun feminist community. It is a space for feminism to grow and develop. FEL offers dual language lectures, a newsletter, booktalks and other awesome collaborations. It was founded because of a dire need for feminist activity in Leiden. FEL wants to continue the mission of bringing a feminist voice and perspective to Leiden and beyond.

The documentary
Period. End of Sentence. is a 2018 documentary short film directed by Rayka Zehtabchi about Indian women leading a quiet sexual revolution. The film stars Arunachalam Muruganantham, Shabana Khan, Gouri Choudari, Ajeya, and Anita. The documentary short follows a group of local women in Hapur, India, as they learn how to operate a machine that makes low-cost, biodegradable sanitary pads, which they sell to other women at affordable prices. This not only helps to improve feminine hygiene by providing access to basic products but also supports and empowers the women to shed the taboos in India surrounding menstruation – all while contributing to the economic future of their community. The film is inspired by the life of Arunachalam Muruganantham, a social activist from Coimbatore, India.

This evening will be in English and will end around 9 pm.

Categorieën
agenda

26 maart 14u – De Tor Kindermiddag

De verandermachine van Theatergroep De Dennies

Kriebelend theater voor kinderen
De Tor is een maandelijkse theaterevenement voor kinderen in Theater De Generator.
Elke maand nodigen wij inspirerende, kritische en geëngageerde makers uit die voor én samen met kinderen een mooi, boos, dwars en prachtig theaterspektakel maken.

De verandermachine 6+
De verandermachine is een wonderlijke vertelling over vriendschap en fantasie, en over hoe je je grootste angst kunt overwinnen.
Henderikus en Joyce zijn allerbeste vrienden. Ze vinden niks leuker dan er samen lekker op los te fantaseren. Maar Henderikus heeft een geheim: hij durft niet naar buiten. Dat komt omdat hij een keer -per ongeluk- heeft verzonnen dat het buiten eng is. Sindsdien bedenkt hij steeds weer excuses om binnen te blijven, en dus fantaseren ze altijd binnen, bij Henderikus thuis op zolder. Maar dan ontmoet Joyce een wilde buitenspeeljongen die haar uitnodigt om samen in het bos hutten te bouwen. De grote vriendschap van Henderikus en Joyce wordt zwaar op de proef gesteld.. Om die te redden hebben Henderikus en Joyce al hun verbeeldingskracht nodig. En ondertussen moet Henderikus ook nog zijn angst om naar buiten te gaan overwinnen.

Regie: Sarah Jonker. Tekst: Sjoerd Meijer. Spel: Vera Ketelaars en Sjoerd Meijer. Lichtontwerp: Jeroen Helsloot.

Alle Kids Doen Mee Ticket!
Met deze optie willen we theater en dans toegankelijk maken voor zoveel mogelijk kinderen. Kies gerust voor deze kaartsoort/ticket type als jij of je ouders (tijdelijk) niet veel te besteden hebben. Maar deze is bijvoorbeeld ook bedoeld als je een ouder bent met veel (oppas)kids die je mee wilt nemen en het anders een te dure grap wordt. Klik ´m dus aan deze ticket, daar is het voor!

Tickets

Categorieën
agenda

18 maart 19.30u – Poetic commemoration of Iranian New Year / Nowruz

Rebirth of the feminine voice

Commemorate Nowruz / the Iranian New Year with us. Enjoy poetry, dance, music and Iranian food in our lovely theatre.

The evening will be dedicated to the feminist Iranian poet Forough Farroukhzad. In a collaboration with the artist Laura De Gaspari and her choreography performance, we will recite Forough’s poetry to rejoice in women’s rights. Laura will be musically accompanied by musical artist Sattar Al-Saadi. With the situation in Iran at the moment, we cannot speak of celebrating Nowruz, but with Forough Farroukhzad in our hearts and her motto “ Only the voice remains”, we adhere to empowering women through arts and salute the spring.

Forough Farroukhzad
Forough Farrouzad (1934-1967) is one of the frontiers of feminist poetry in Iran. She was the first Persian female poet who wrote candidly about womanhood, sexuality and sensuality. It is even prohibited to visit her grave, her grave is fenced and chained. And so tonight we are her voice because as she put it “It Is Only The Voice That Remains”.

Tickets

Categorieën
agenda

4 maart 19.30u – Amfeminine – Feministisch Theaterfestival

Sex & Violence edition (LNP)

(English below)
Deze Amfeminine pakken wij seks terug en ontwapenen we het geweld. Met theater, performance, presentaties, debat en dj´s.

Amfeminine is het jaarlijkse feministische theaterfestival van De Generator. Een unieke kans om te ervaren hoe theater en feminisme elkaar ontmoeten. Elk jaar staat Amfeminine in het teken van een relevant thema. Thema’s die voor ons mensen, die als vrouw gesocialiseerd zijn of door de samenleving als vrouw worden gezien, belangrijk zijn. Dit jaar hebben we het over Sex & Violence, omdat het moet. In een stad waar één op de tien studentes met verkrachting te maken heeft. In een land waarin iedere 8 dagen een vrouw wordt vermoord, maar het gebruik van het woord femicide als omstreden wordt gezien. In een samenleving waar eeuwenlang seks als wapen wordt gebruikt tot onderdrukking van vrouwen, nemen wij bij de Generator in het kader van Internationale Vrouwendag wederom het heft in eigen handen.

Programma

Ik ben oké – Yaël Korse
Yaël speelt deze solo waarin hen ons op diens eigen manier uitnodigt uit om te leren praten met slachtoffers van seksueel geweld. Bij het maken van de voorstelling stelde Yaël zichzelf de vraag hoe je een persoonlijke trauma en taboe omzet in een voorstelling. “Ik kwam erachter dat mensen vaak niet weten hoe ze moeten omgaan met dit soort heftige situaties, hoe ze moeten reageren als ik zeg dat ik verkracht ben”, zegt Yaël. “Dat zorgde vaak voor verwarrende, ongemakkelijke situaties. Terwijl ik juist behoefte had aan schaamte doorbreken en vertellen hierover.” ´Ik ben oké´ is de enige performance tijdens Amfeminine waarbij Nederlands de voertaal is.

Yaël Korse

Pijn – Klara Beetz
In gesprek met artistiek directeur Ioana Tudor, maakt Klara je deelgenoot van haar podcast Pijn. Een empowerende ervaring over hoe je als een vrouw gesocialiseerd persoon machteloos wordt geconfronteerd met pijn en seksueel grensoverschrijdend gedrag én hoe de macht weer terug te pakken.

Sex & Violence – Ioana Tudor
Vorig jaar maakte Ioana voor Amfeminine de performance Decree 107 over abortus, waarin ze zich liet inpireren door haar liefde voor post-hardcorepunk. Tijdens deze editie stapt Ioana weer het podium op waarbij ze gender en punk in duikt. Geïnspireerd door het absurde – door mannen gezongen – nummer Sex & Violence van de werelberoemde punkband The Exploited, maakt ze gehakt van het mannelijke narratief op seks.

Presentatie over seksueel geweld – FEL Leiden
Feminist Evolution Leiden (FEL) houdt een presentatie over de geschiedenis van seksueel geweld tegen vrouwen. FEL is een inclusieve, intersectionele en leuke feministische gemeenschap. Het is een ruimte voor feminisme om te groeien en zich te ontwikkelen. FEL biedt tweetalige lezingen, een nieuwsbrief, boekbesprekingen en andere geweldige samenwerkingen. FEL is opgericht vanwege een grote behoefte aan feministische activiteit in Leiden. Ze willen de missie voortzetten om een feministische stem en perspectief naar Leiden en daarbuiten te brengen.

Gesprek over veiligheid in Leiden – o.a. studentenvereniging DAC
Voor veel jonge vrouwen en studentes voelt Leiden als een onveilige stad als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag. Waar kun je terecht als je iets hebt gezien of zelf meegemaakt? En wat is onze verantwoordelijkheid als Leidenaren om onze stad veiliger te maken voor vrouwen? Een panelgesprek met o.a. Berbe Olijerhoek van studentenvereniging DAC.

DJ Flexusz

Feministische & Queer DJ´s vanaf 22.00 tot laat met o.a. DJ Flexusz, van het Leidse DJ collectief FLUX/X.


This Amfeminine we take back sex and we disarm the violence. With theatre, performances, presentations, debate and dj´s.

Amfeminine is De Generator’s annual feminist theater festival. A unique opportunity to experience how theater and feminism meet.
Each year, Amfeminine is dedicated to a relevant theme, for us people who have been socialized as women or who are seen as women by society. This year we’re talking about Sex & Violence, because we have to. In a city where one in ten female students has been raped. In a country where a woman is murdered every eight days, but the use of the word femicide is considered controversial. In a society where sex has been used as a weapon for centuries to oppress women, we at the Generator are once again taking matters into our own hands in the context of International Women’s Day.

Program

Ik ben oké – Yaël Korse
Yaël plays this solo in which they invites us in their own way to learn how to talk to victims of sexual violence. When making the performance, Yaël asked herself how to convert a personal trauma and taboo into a performance. “I found out that people often don’t know how to deal with these kinds of intense situations, how to react when I say I was raped,” says Yaël. “That often led to confusing, uncomfortable situations. While I just needed to break through shame and tell about it.” ´Ik ben oké´is the only performance during Amfeminine where Dutch is the main language.

Pain – Klara Beetz
In diaologue with artistic director Ioana Tudor, Klara shares her podcast Pain. An empowering experience about how, as a socialized woman, you are powerlessly confronted with pain and sexually transgressive behavior ánd how to take back power.

Sex & Violence – Ioana Tudor
Last year Ioana made the performance Decree 107 about abortion for Amfeminine, in which she was inspired by her love for post-hardcore punk. During this edition, Ioana steps back on stage dives into gender and punk. Inspired by the absurd – performed by men – song Sex & Violence by the world famous punk band The Exploited, she takes care of the male narrative on sex.

Presentation about sexual violence – FEL Leiden
Feminist Evolution Leiden (FEL) will be holding a presentation on the history of sexual violence against women. FEL is an inclusive, intersectional, and fun feminist community. It is a space for feminism to grow and develop. FEL offers dual language lectures, a newsletter, booktalks and other awesome collaborations. FEL was founded because of a dire need for feminist activity in Leiden. They want to continue the mission of bringing a feminist voice and perspective to Leiden and beyond.

Panel talk about safety in Leiden – a.o. student association DAC
For many young women and female students, Leiden feels like an unsafe city when it comes to sexually transgressive behaviour. Where can you go if you have seen or experienced something yourself? And what is our responsibility as citizens of Leiden to make our city safer for women? A panel discussion with, among others, Berbe Olijerhoek of student association DAC.

Feminist & Queer DJ´s – from 10 pm till late with a.o. DJ Flexusz, of the Leidse DJ collective FLUX/X.

Categorieën
agenda

26 februari 14.00u – De Tor Kindermiddag 14u

Streep Wiel Rol – Diede Daalman en Rebecca Wijnruit

Kriebelend theater voor kinderen
De Tor is een maandelijkse theaterevenement voor kinderen in Theater De Generator.
Elke maand nodigen wij inspirerende, kritische en geëngageerde makers uit die voor én samen met kinderen een mooi, boos, dwars en prachtig theaterspektakel maken.

Streep Wiel Rol, leeftijd 2+ (maar écht voor iedereen)
In Streep Wiel Rol nemen een danser en een muzikant je mee op een speelse ontdekkingstocht.
Deze avontuurlijke voorstelling voor jonge kinderen en hun volwassen begeleiders is een ode aan beweging, onderzoeken en ervaren.
Een echte Tor voorstelling die aanzet tot deelname en niet alleen kijken.

Diede Daalman en Rebecca Wijnruit ontwikkelden Streep Wiel Rol samen met hun jonge
doelgroep. Zij deden vooronderzoek op peuterspeelzalen in Almere bij 2Turvenhoog. Op Kindcentrum
de Vindplaats in Amsterdam, waar Diede artist-in-residence is, werd de voorstelling verder
ontwikkeld.

Alle Kids Doen Mee Ticket!
Met deze optie willen we theater en dans toegankelijk maken voor zoveel mogelijk kinderen. Kies gerust voor deze kaartsoort/ticket type als jij of je ouders (tijdelijk) niet veel te besteden hebben. Maar deze is bijvoorbeeld ook bedoeld als je een ouder bent met veel (oppas)kids die je mee wilt nemen en het anders een te dure grap wordt. Klik ´m dus aan deze ticket, daar is het voor!

Tickets

Categorieën
agenda

25 februari 19.30u – Wachten op Gourmet

Op deze avond gaan de mensen achter de schermen van De Generator eten voor geld. Wat?? Je leest het goed. Wij gaan op het podium van De Generator zitten, aan een tafel en we gaan gourmetten. Wij nodigen mensen uit om naar ons te kijken terwijl we eten en daarmee doneer je aan ons theater. Met geld strooien terwíjl we eten mag ook. Evenals een kaartje kopen voor 50 euro zonder te komen kijken.

Categorieën
agenda

22 januari 2023 14u – De Tor Kindermiddag

Rebelse dansworkshop 4+ door Ita de Hes

Kriebelend theater voor kinderen
De Tor is een maandelijkse theaterevenement voor kinderen in Theater De Generator. Elke maand nodigen wij inspirerende, kritische en geëngageerde makers uit die voor én samen met kinderen een mooi, boos, dwars en prachtig theaterspektakel maken.

Dansworkshop met Ita de Hes, leeftijd 4+
Al dansend gaan we deze middag onze rebelse kant verkennen! Onder leiding van dansdocent en theatertijger Ita de Hes kruip je in de huid van grote vrouwelijke voorbeelden van afgelopen honderden jaren. Van tennisser Serena Williams tot zangeres Anouk, van Anne Frank tot feministe Emma Goldman. Emma zei zelfs een keer: “Als ik niet mag dansen, wil ik geen deel uitmaken van jouw revolutie”. Dus laten we dansen!

Alle Kids Doen Mee Ticket!
Met deze optie willen we theater en dans toegangelijk maken voor zoveel mogelijk kinderen. Kies gerust voor deze kaartsoort/ticket type als jij of je ouders (tijdelijk) niet veel te besteden hebben. Maar deze is bijvoorbeeld ook bedoeld als je een ouder bent met veel (oppas)kids die je mee wilt nemen en het anders een te dure grap wordt. Klik ´m dus aan deze ticket, daar is het voor!

TICKETS

Categorieën
agenda

14 januari 2023 – Een depressieve dag

Met de voorstelling ‘Het gewicht van een gedachte’ & bijeenkomst rondom depressie

De feestdagen zijn voorbij, het is donker, koud, de vakanties nog ver weg en geïnternaliseerd body shaming heeft haar piek: dat maakt de derde week van januari de meest deprimerende dag van het jaar, Blue Monday. De Generator gebruikt dit momentum om juist ruimte te maken voor donkere gedachtes, langdurige depressies en mentale gezondheid in het algemeen. Met de voorstelling ´Het gewicht van een gedachte´ van Werkplaats Van de Woestijne & Jurrien van Rheenen en aan het einde van de dag een bijeenkomst met experts en ervaringsdeskundigen.

Tijdsloten en bijeenkomst
Omdat er maar een beperkt aantal mensen per voorstelling aanwezig kunnen zijn, vindt de voorstelling drie keer plaats op deze zaterdag, om 16u, om 19u en om 20.30u. Kies je gewenste tijdslot uit. Let op! Na het laatste tijdslot is er (enkel) om 21.30 uur een bijeenkomst waarin we met experts en ervaringsdeskundigen verder praten over het onderwerp.

Het gewicht van een gedachte
Een gezamenlijke oefening waarin de deelnemer zich in stilte tot de onuitgesproken gedachten van de ander verhoudt. Wat is het gewicht van een gedachte? En hoe weeg je een gedachte eigenlijk?

In de theaterzaal worden de deelnemers gevraagd tegenover elkaar te gaan zitten. Je wordt gevraagd iemand aan te kijken en luistert naar de wereld achter de ogen van de ander. In de kwetsbaarheid van elkaars blik weeg je samen de gedachten die langskomen. Wat als we ook de zware gedachten, die we normaal gesproken voor onszelf houden, uit zouden spreken? De voorstelling is een troostrijke poging om in stilte iets over praten te leren.

‘Het gewicht van een gedachte’ was afgelopen zomer te zien als locatievoorstelling op Festival Over het IJ en Boulevard. Voor ‘een depressieve dag’ tonen zij het werk voor het eerst in een theaterzaal. Werkplaats van de Woestijne en theatermaker Jurrien van Rheenen zoeken beiden naar vormen waarin maatschappelijke vraagstukken ervaarbaar worden. Existentiële vragen gaan hand in hand met het activeren van het publiek.

credits:
Regie en concept: Jurrien van Rheenen & Bart van de Woestijne. Voice-over: Meral Polat. Dramaturgie: Maarten Bos. Productie: Nikita Oldert. Lichtontwerp en vormgeving: Tom Heintz & Jolein Kop. Geluidsontwerp: Cesi Nolten. Decor: Hein Drost. Beeld: Devon Lalin. Zakelijk leiding: Joanneke van de Woestijne. Stage: Marlous van Noordwijk

TICKETS

Categorieën
agenda

Dictatorship of Love

Sandra Kramerová & Productiehuis Theater De Generator
2 december try out
3 december première
4,8 & 9 december voorstelling

19:30 | LNP | Dans

“Laten we ons een wereld voorstellen waar er maar één ideaal is om te volgen, één waarde, één waarheid. Wat als deze waarheid liefde is? Zouden we willen leven onder een dictatuur van liefde?”

In Dictatorship of Love is het juist deze vraag die Sandra Kramerová centraal stelt. In haar zoektocht onderzoekt zij de politieke kracht van het vrouwelijke lichaam en haar verhouding tot de schoonheid en duisternis van de massachoreografieën.
In haar jeugd in Tsjechoslowakije zag Kramerová hoe deze massachoreografieën van lichamen als propagandamachine voor het communistische regime werden ingezet.

Kan beweging luider spreken dan woorden en wat gebeurt er als we gezamenlijk als één bewegen? Hoe kun je je als individueel lichaam verhouden tot een collectieve beweging?

Categorieën
Agenda artikel blog

Het Gesprek is verplaatst

Helaas moeten we vanwege besmetting met corona de voorstelling Het Gesprek verplaatsen. Gelukkig konden we meteen nieuwe data prikken! De voorstelling speelt nu op 14, 15 en 16 april 2022 om 19.30 uur. Koop hier je tickets

Mensen die een kaartje gekocht hebben, worden per mail geïnformeerd over de compensatieregeling. Check ook je spam als je geen mail hebt ontvangen!

Op betere tijden!

Stay safe lieve mensen!