ANBI

Theater de Generator (Stichting Theater de Generator) heeft een Culturele ANBI-status (RSIN 856683164). Dit betekent dat u voordelig aan ons kunt schenken. Ons rekeningnummer is NL13TRIO0391217488.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Hier leest u het Beleidsplan 2020-2022 van Theater en Productiehuis De Generator.

Hier vindt u het Jaarverslag 2022 van Theater en Productiehuis De Generator.