Categorieën
Agenda Tell Me More

14 juni ´24 – Tell Me More: Good Intentions (EN)

Tell me more is back!
Listen to captivating stories and music at Theater De Generator’s monthly TELL ME MORE storytelling evenings – a unique experience in Leiden.

Immerse yourself in narratives you won’t find elsewhere, all in a cozy, homely atmosphere. An evening of genuine connection and true listening where your presence makes the stories complete.

Good Intentions
Ready to unwind and connect? Join us at the next TELL ME MORE event on 14 June for stories and music inspired by the theme Good Intentions. Stories by: Tom Derksen, Chee-Wai Chan, Pleun van Vliet, Geoffrey Haynes. Poetry by: Xina Mercken. Songs by: Minh Tâm Nguyen

Inspired to tell yourself? We end each night with an open mic set giving you a chance to share your story too.

Evening ends at 21:30

Categorieën
Agenda

22 juni ’24 -Theatraal ontbijt voor de buurt

Met de voorstelling Krachtvoer van Yorke Mulder-Bhangoo

De Buurtfabriek komt met een gratis theatraal ontbijt voor de hele buurt! Meld je nu aan!

Heb je wel eens eikeltjes gegeten? of Snijmais? Kalk? Lijnzaad?! Een ontbijtje met.. biggenmuesli? De dieren die om ons heen leven smullen van al deze zaken, een culinaire wereld die ons onbekend is. Veevoer is de gastronomie suprême, het is namelijk de voedende bron waar ons eten vandaan komt!

Er leven meer dan 105 miljoen kippen, 12 miljoen varkens en 3,8 miljoen vleeskoeien in Nederland. Wat eten deze dieren en wat kunnen we daarvan leren? Eten wij niet indirect het eten dat zij eten? En wat doet dat eigenlijk met ons..? Worden wij misschien wel de kip als we hun kippenvoer opeten?

Theatermaker en acteur Yorke Mulder-Bhangoo neemt je mee in de culinaire voorstelling van het veevoer. Met de mooie ingrediënten die wij aan onze dieren geven bereidt hij de meest wonderbaarlijke gerechten voor, gerechten waarvan we niet eens wisten dat het mogelijk was om er menselijk zo van te kunnen genieten. Genieten van het eten maar ook van de verhalen rond om de gangen. Zo komen we er misschien achter dat het toch niet nodig is om de kip op te eten als we zelf de kip kunnen worden.

Categorieën
Agenda

28 juni ’24 – Queer event: (Don’t) Hit me Leiden one more time

(English below) Pride begon in de Verenigde Staten als protest met de Stonewall-rellen in 1969 op 28 en 29 juni. Een groep New Yorkse LHBTIQA+-personen verzette zich tegen intimidatie en onderdrukking door de politie. Dit baanbrekende protest was het begin van een tijdperk waarin de strijd voor gelijke rechten en acceptatie steeds meer gehoor vindt. Deze protesten worden elk jaar nog herdacht met parades en bijeenkomsten tijdens Pride Month.

Op 2 september 2023 werden er tijdens de Canal Pride in Leiden jonge leden van de LHBTIQA+ community hardhandig tegengehouden om een protestbanner op te hangen aan de Catharinabrug. Ze werden geslagen, weggedreven naar een door de politie omsingelde plek en daar tegen hun wil vastgezet. Twee trans mensen werden met veel geweld gearresteerd, zonder aanleiding hiertoe. Dit alles op verzoek van de burgemeester van Leiden. Dit voorval is vrijwel stilgehouden en Leiden sprak enkel met trots over dit event, zo wonnen de organisatoren zelfs een Ondernemend Talent van het Jaar Award. Zowel de burgemeester als de organisatoren van de Canal Pride hebben geen publiekelijke afstand genomen van dit geweld.

Theatraal protest overdag – 15.00 uur, Catharinabrug
De tekst op de banner zou zijn Rainbow Capitalism Doesn’t Float My Boat , en zou een aanklacht zijn geweest tegen de commerciële insteek van de Canal Pride. Op meerdere Prides in Nederland is protest welkom en bestaat er een gevoeligheid omtrent politie en geweld tegen LHBTIQA+ . Niet alleen gezien de geschiedenis van de Pride maar ook omdat leden van deze Leidse community nog altijd met discriminatie, verbaal en fysiek geweld te maken hebben, dat bleek uit onderzoek van Bureau 51.

Op de brug stonden ook queer artiesten en medewerkers van ons theater. Met Britney als hun mascotte pakken zij op theatrale wijze de brug terug, op deze historische Stonewall Remembrance Day want: Don’t Hit Me Leiden One More Time!

Dress Up Gay & Glitter Karaoke in de avond – 19.30 uur, De Generator
In de avond organiseren we een Dress Up Gay & Glitter Karaoke waar je U tegen zegt! Met een catwalk, de beste slechtste liedjes en veel glitter. De avond word aan elkaar gepraat door de fenomenale Leidse Radical Drag Queen.

Pride began in the United States as a protest with the 1969 Stonewall riots on June 28 and 29. A group of New York LGBTIQA+ people stood up against police harassment and oppression. This groundbreaking protest marked the beginning of an era in which the fight for equal rights and acceptance is increasingly being heard. These protests are still commemorated every year with parades and rallies during Pride Month.

On September 2, 2023, during Canal Pride in Leiden, young members of the LGBTIQA+ community were violently stopped from hanging a protest banner on the Catharinabrug. They were beaten, driven to a place surrounded by police and held there against their will. Two trans people were violently arrested without any reason. All this at the request of the mayor of Leiden. This incident has been virtually kept quiet and Leiden only spoke with joy about this event, the organizers even won an Entrepreneurial Talent of the Year Award. Both the mayor and the organizers of Canal Pride have not publicly distanced themselves from this violence.

Theatrical protest during the day – 15.00 o clock, Catharinabrug

The text on the banner would have been Rainbow Capitalism Doesn’t Float My Boat, and would have been an indictment of the commercial approach of Canal Pride. Protest has been welcomed at several Prides in the Netherlands and there is a sensitivity about police and violence against LGBTIQA+. Not only given the history of Pride, but also because members of this Leiden community still face discrimination, verbal and physical violence, as research by Bureau 51 showed.

The bridge also featured queer artists and employees of our theater. With Britney as their mascot, they take back the bridge in a theatrical way on this historic Stonewall Remembrance Day because: Don’t Hit Me Leiden One More Time!

Dress Up Gay & Glitter Karaoke in the evening – 19.30 o clock, Generator

In the evening we organize a Dress Up Gay & Glitter Karaoke that will delight you! With a catwalk, the best worst songs and lots of glitter. The evening will be led by the phenomenal Leiden Radical Drag Queen.

Categorieën
Agenda

6 juli ’24 – Buurtfeestje bij onze buren!

Onder de noemer Buurtfabriek presenteert De Generator een nieuwe én terugkerende theatrale buurtbijeenkomst.

6 juli Buurtfeestje
Beter een goede buur dan een verre vriend. Buurtbewoners, opgelet!
Ben je op zoek naar meer contacten dichtbij huis? Zou je meer gemeenschap willen in de buurt? Of heb je gewoon zin in een leuke avond, een gratis drankje en goed gezelschap? Kom dan vooral naar ons Buurtfeestje dat plaatsvindt in verschillende (huis)kamers van onze buren. Exacte programma volgt maar save the date!

Buurtfabriek
Ons theater staat midden in de wijk Pancras-Oost. We willen graag een plek voor de buurt zijn én blijven. Daarom nodigt onze wijkmedewerker Cornelia Hefting de buurt elke maand uit in onze omgebouwd fabriekshal. Met de Buurtfabriek leren we elkaar beter kennen en komen we dichter bij elkaar. Hoe kunnen we als theater en ontmoetingsplek bijdragen aan de gemeenschap van onze buurt? En waar heeft de wijk behoefte aan?

Categorieën
Agenda De Tor Tell Me More

“Wat heb ik gemist?”

Wil je nog even terugkijken wat je hebt gemist, of waar je juist wel bij was?