Categorieën
Agenda-geweest

22 oktober – Workshop: rehearsing the revolution

SPACE Collective | 11:00 – 17:00 | EN/NL

English below

We zijn op zoek naar workshop -deelnemers voor een activistische kunstworkshop waarin theater, spoken word, ontwerp en beeldende kunst samenkomen.

De revolutie begint in de verbeelding, niet op de barricaden.
Rehearsing the Revolution laat ons zien hoe verhalen de wereld maken, wat onze mogelijkheden en verantwoordelijkheden zijn in relatie tot de verhalen om ons heen. In hoeverre vertellen wij ons eigen verhaal of laten wij onze gedachten overheersen door de dominante narrativen?

Rehearsing the Revolution is een collaboratief storytelling game, waarin we de werkelijkheid vanuit verschillende perspectieven en waarheden kunnen ervaren en ontdekken wat ons bindt. Tijdens het spel oefenen we ons in het verbeelden van een radicale verandering, een revolutie.

Dit is een gratis evenement, graag aanmelden via deze link of mail naar info@theaterdegenerator.nl

Let op: Kun je 22 oktober niet? Op 13 november kun je ook meedoen!

Over SPACE
SPACE is een kunstenaarscollectief uit Boedapest en Amsterdam. SPACE maakt interactieve documentaire performances en immersive storytelling in diverse media. De projecten zijn altijd cultuurspecifiek en de deelnemers of toeschouwers zijn de hoofdrolspelers.
Meer info over SPACE

We are looking for workshop participants for an activist art experience in which theatre, spoken word, experience design and visual arts come together.

The revolution starts in the imagination, not on the barricades.
Rehearsing the Revolution shows us how stories make the world, what our possibilities and responsibilities are in relation to the stories around us. To what extent do we tell our own story or do we let our thoughts dominate through the dominant narratives?

Rehearsing the Revolution is a collaborative storytelling game, in which we can experience reality from different perspectives and truths and discover what binds us. During the game we practice in imaging a radical change, a revolution.

This event is for free, please sign up via
info@theaterdegenerator.nl or trough this link

About Space
Space is an artists’ collective from Budapest and Amsterdam. Space makes interactive documentary performances and Immersive Storytelling in various media. The projects are always culture -specific and the participants or spectators are the protagonists.
More info about SPACE