Categorieën
Agenda-geweest

20 mei 19.30u – Ventilator: Inkomensongelijkheid

Thematische bijeenkomst over werken in de theatersector

Binnen het nieuwe programma Ventilator reflecteren en ventileren wij tweemaandelijks met verschillende theatermakers op de huidige theatersector. Binnen het programma vechten we voor een rechtvaardiger beleid in de theatersector. Vechten? Dat klinkt wel heftig! Ja, dat is het ook!

Met theater, performance en debat.

Inkomensongelijkheid
Binnen deze eerste editie van Ventilator reflecteren we op het verschil in inkomen binnen de sector zelf. Het Cultureel Persbureau kwam een tijd terug met een artikel waaruit bleek dat theaterdirecteuren de grootverdieners zijn in de sector. Het zien van de daadwerkelijke inkomens, daar schrokken we wel van. Vooral omdat het niet gaat om directeuren van commerciële theaters, maar om mensen die wij beschouwen als collega´s.

Het zijn collega´s met wie we samenwerken of waar we zelf spelen, soms voor niet meer dan een partage deal of een garantiebedrag van pakweg 500 euro. So, we need to talk! Want vanwege de machtsverhoudingen tussen ons – makers die als ZZP´er werken – en de grootverdieners in loondienst durven we niet genoeg voor onszelf op te komen. Maar samen staan we sterk! Afgelopen jaren zijn we ons meer gaan organiseren, ten gevolge van o.a. wat corona, de inflatie en de onbetaalbare woningmarkt met onze portemonnees heeft gedaan. Organisaties als Platform Aanvang zijn gegroeid en nieuwe organisaties als ENT ontstaan. Wat kunnen we nog meer doen en hoe kan juist ons eigen gereedschap, theater!, daarbij helpen?