Categorieën
Agenda-geweest Blog

Vrijdag 15 maart – Noah Voelker – Who wants to Meet a Real God Damn American

In deze solo-vertelkunst beweegt Noah tussen zijn huidige moment in Amsterdam waar hij probeert zijn plek te vinden en een cruciaal moment uit zijn jeugd in de voorsteden van Texas. Noah probeert te begrijpen wat het betekent om een echte Amerikaan te zijn (zodat hij een filmrol kan krijgen) voor andere mensen door gebruik te maken van zijn truck rijdende, kerkgaande, super vriendelijke Russisch-Amerikaanse broer als een rolmodel.

Het is een gevoelig, grappig, kritisch werk gebaseerd op zijn tijd als Amerikaan die in het buitenland woont; gericht op wat het is om Amerikaans te zijn en de verontrustende potentie om een Amerikaan te zijn in het licht van de recente geschiedenis. De voorstelling brengt niet alleen Amerika in twijfel, maar onderzoekt ook hoe we onze nationale identiteit maken, laat staan dat we ze voor andere mensen uitvoeren.

Noah Voelker being American

Tekst, uitvoering: Noah Voelker
Eindregie: Stephanie van Batum
Advies: Petra Ardai & Ogutu Muraya
Met dank aan: Isobel Dryburgh, Cescolotov Tondeldoos, & Chi Fung
Mede mogelijk gemaakt door: Amsterdam Fonds voor de Kunst (AFK)

Wanneer:
Friday March 15 2019, 20:00 uur

Locatie:
Theater de Generator, Middelstegracht 36, Leiden

Kaarten:
11,68 euro Koop je kaarten hier

(English)
“How do we make our national identities?
In March 2018 I received an email from a casting agency that said that there was an opportunity for me to audition for a major film about “American soldiers fighting off hundreds of Taliban in Afghanistan”. While I am not so keen on the themes of the movie, I am intrigued by what I see at the bottom of the email in bold: “MUST BE BASED IN EUROPE. MUST BE ABLE TO PLAY AMERICAN” I immediately record myself doing an audition and send it off to the casting agency. A few days later, they reply with this: “Great job Noah! But, we need you to do it again, we need you to be more American this time.

About this performance
In this solo storytelling performance Noah moves between his present moment in Amsterdam trying to find his place and a pivotal moment from his childhood suburban Texas. Noah attempts to understand what it means to be a real American (so he can get a movie role) for other people by using his truck driving, church going, super friendly Russian-American brother as a role model.

It is a sensitive, funny, critical work based on his time as an American living abroad; taking aim at what it is to be American and the unsettling potency in being an American in light of recent history. The performance not only brings into question America, but examines how we make our national identities, let alone perform them for other people.