Categorieën
Agenda-geweest Blog

17 maart 2017 – Theater over Woonrecht

On Probation #3

Met Zie je (mij) wel van Theaterwerkplaats SMIT en HIP van de Britse Jolie Booth. In de kroeg een modeshow van de Weggeefwinkel en gratis eten van de Vrijplaats keuken.

Op vrijdagavond 17 maart 2017 organiseert Theater de Generator een theater- en debat avond over woonrecht, waarbij verschillende menselijke verhalen bij elkaar worden gebracht. Verhalen van mensen die dagelijks te maken hebben met het falen van het woonrecht. Dak- en thuislozen, (ex)krakers en flex-woners. Deze avond richt zich tot het publiek, wat is onze verantwoordelijkheid als samenleving?

onprobation03

Wonen is een recht. Wonen is in Nederland echter geen zekerheid. Meer dan 30.000 mensen zijn dakloos in Nederland en meer dan 60.000 mensen wonen anti-kraak – precair en met weinig rechten – en meer dan 160.000 gebouwen staan leeg. De kraakwet uit 2010 verbiedt het kraken van lege gebouwen, krakers gaan echter door met kraken en krijgen gelijk van rechters. Woonrecht, zo vinden rechters en sommige gemeentes, staat boven het recht op bezit.

Wat gebeurt er met een samenleving wanneer een fundamenteel recht  als wonen eigenlijk niet serieus genomen wordt door politiek en beleidsmakers? Wanneer mensen op straat terecht komen en met moeite weer een dak boven hun hoofd kunnen krijgen? Wanneer jonge mensen vaker dan ooit een paar keer per jaar moeten verhuizen naar huizen waarbinnen weer andere rechten worden geschonden, zoals privacy en gevoel van veiligheid? Wanneer flex-wonen hand in hand gaat met flex-werken? Wanneer sociaal wonen onder druk komt te staan en verwacht wordt dat de vrijemarkteconomie alles gaat oplossen? Wanneer kapitaal en bureaucratie fundamenteler worden gemaakt dan wonen? En wie doet dat? Is dat ‘het systeem’? En wie is ‘het systeem’? En wat kunnen wij doen?

Wij, de mensen met een dak boven ons hoofd, die getuige zijn van dit alles. Als een fietser verongelukt op straat, rennen we er ook naartoe, schieten we te hulp. Waarom doen we bij daklozen het tegenovergestelde? Waarom worden ze door ons met de nek aangekeken terwijl ze al zoveel ongeluk hebben? En waar is de solidariteit tussen de verschillende mensen die slachtoffer zijn van het woonsysteem in Nederland? Is het opzij zetten van individualisme misschien een stap richting gezamenlijk vechten voor dat woonrecht?

De avond begint met een verkorte versie van de voorstelling Zie je (mij) wel van theatermaker Sylvia Bos, dat zij samen met dak- en thuislozen van de Binnenvest in Leiden heeft gemaakt. Een voorstelling die niet alleen een inkijk geeft in de schrijnende bureaucratische vicieuze cirkel dat dakloosheid in stand houdt, maar ook de bal terug ketst naar het publiek. Wat kunnen wij hieraan doen?

Daarna volgt een gemodereerd panelgesprek over woonrecht met direct betrokkenen bij dakloosheid, precair wonen en kraken.

De avond eindigt met de Britse theatervoorstelling HIP van Jolie Booth. Jolie kraakte in 2002 een huis in Brighton (UK). De voorwerpen die zij daar aantrof gebruikt ze om een reconstructie te maken van het leven van Anne Clark, oud bewoonster van het pand. Op originele wijze verweeft Jolie het verhaal van Anne met haar eigen leven en maakt het publiek onderdeel van deze associatieve reis.

aanvang:
19.30 stipt (tot 23.15, na afloop DJ’s)

entree:
Gratis
Reserveren is helaas niet mogelijk, wees op tijd.

adres:
Vrijplaats Leiden
Middelstegracht 36

website:
www.vrijplaatsleiden.nl

Over De Generator & On Probation
Onder de dakpannen van de Vrijplaats aan de Middelstegracht gaan de deuren open van een nieuw Leids theater. Niet nu. Nee. Over pakweg 2 jaar. Right now, we’re just on probation. De noodzaak dringt echter aan om nu al iets van ons te laten horen. De noodzaak om theater neer te zetten vanuìt een noodzaak. Theater en Productiehuis De Generator wordt een uniek theater in Nederland waarbinnen noodzaak de generator is. De noodzaak om maatschappelijke kwesties aan de kaak te stellen. Een theater waar professioneel maatschappelijk geëngageerd theater wordt geproduceerd en gespeeld.